Program


Tidsfördelning

Torsdag 7 juli 2022 - Fredag - Lördag - Söndag

Tid
Instruktör/DJ
Klubb
Bild
18:00 - 21:00
Marja Van Toorenburg Line dance the stars

 


Fredag 8 juli 2022 - Lördag - Söndag

Tid
Instruktör/DJ
Klubb
Bild
15:00 - 17:00
WS: 15:30

Lottie Härnborg

17:00 - 19:00
WS: 17:30

DJ: Rolf Nyholm
Instruktör: Lillemor Trell

Apple Jack Linedancers
Double Trouble
19:00 - 21:00
WS: 19:30
Marina SzaliFredag - Lördag 9 juli 2022 - Söndag

Tid
Instruktör/DJ
Klubb
Bild
11:00 - 13:00
WS: 11:30
Peter Rexfalk

13:00 - 15:00
WS: 13:30

Adam Åstmar
15:00 - 17:00
WS: 15:30
Lill Kindgren
17:00 - 19:00
WS: 17:30
Christer Vasiliou

 

21:00 - 00:00
DJ: Christer Vasiliou
Fredag - Lördag - Söndag 10 juli 2022

Tid

Instruktör/DJ

Klubb
Bild
11:00 - 13:00
WS: 11:30
Lill Kindgren

13:00 - 15:00
WS: 13:30

Marja Van Toorenburg