Priser!


 

Pris dansbiljett:
1 dag
180 Kr
3 dagar
300 Kr

 

Insättes på Cennets bankkonto

SEB
Clear.nr: 5161
Konto.nr: 00 150 53

Vid inbetalning på mitt konto är det viktigt att uppge NAMN samt DANSKLUBB gärna stad med
Jag frånsäger mig allt ansvar för pengar som inbetalas utan ovanstående uppgifter.
Medtag ert inbetalningskvitto för kontroll

OBS! Uppge namn på vilka betalningen gäller samt klubbtillhörighet. OBS!