Om möjligt, kan ni skriva på engelska i gästboken
så kan våra utlänska gäster läsa vad som står där också.

M.V.H: Ledningen

Vidare till gästboken.